Sammenhæng mellem studie og job

Det er god sammenhæng mellem Mettes studie og job. Hun skrev blandt andet også speciale om, hvordan man ændrer borgernes affaldsadffærd.

Om kompetencer og praksis

Mette er i dialog med borgerne, grundejerforeninger og mange andre for at udmønte affaldssorteringen. Her trækker hun også på erfaringer fra studiet.

Om indflydelse på eget job

Der er stor selvstændighed og masser af ansvar i Mettes job. Det betyder meget for hende, at der er de rammer om jobbet.

Om det jeg har lært i jobbet

Mette har opbygget stor praktisk erfaring med projektledelse i forbindelse med jobbet i Ballerup Kommune.

Om det kollegiale

Der er et stærkt fagligt og socialt fællesskab i Mettes afdeling. Hun beskriver det som en stor familie.

Podcast

I denne korte podcast giver Mette et indblik, hvordan hendes ansættelse i Ballerup Kommune hurtigt udvikler sig med mere ansvar og indflydelse til følge. Mette mener, at det er kendetegnende for en kommunal ansættelse, at der er store udviklingsmuligheder.

PÅ KARRIEREVEJE.DK KAN DU FINDE INSPIRATION TIL DIN KARRIEREVEJ. VI HAR SAMLET PERSONLIGE ERFARINGER FRA AKADEMIKERE, DER ALLE HAR STARTET DERES KARRIERE I EN KOMMUNE.

GENNEM FILMKLIP OG PODCASTS KAN DU HØRE, HVAD ET JOB I EN KOMMUNE KAN BYDE PÅ, OG HVILKE KARRIEREMULIGHEDER DET KAN FØRE TIL. DU KAN OGSÅ HØRE ANDRES OVERVEJELSER OM KOMPETENCEUDVIKLING, WORK-LIFE-BALANCE, KOLLEGIALE FÆLLESSKABER OG MANGE ANDRE TING, DER HØRER MED TIL EN ARBEJDSHVERDAG.

KARRIEREVEJE.DK ER ET SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNERNES LANDSFORENING OG AKADEMIKERNE.

KL - Komunernes Landsforening       AC Akademikerne